TIM


Abemec gelooft in investeren in jong talent en in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarom is Abemec een TIM-bedrijf (professioneel leerbedrijf). Dat houdt in dat Abemec haar kennis, kunde, competenties en materieel t.b.v. vakopleidingen inbrengt en leerlingen de gelegenheid geeft om het vak op de werkvloer te leren.
Samenwerking tussen opleidingen en het bedrijfsleven verbetert wat resulteert in beter opgeleide en gekwalificeerde werknemers, die daardoor makkelijker een baan vinden.

Brancheorganisatie Fedecom heeft door een unieke krachtenbundeling van onderwijsinstellingen en bedrijven de vakopleidingen voor monteurs van mobiele werktuigen geprofessionaliseerd. Deze samenwerking moet leiden tot een grotere instroom van vakbekwame monteurs en een transparantere opleiding. Uiteindelijk moet dit fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven meer en vooral kwalitatief betere monteurs en medewerkers opleveren.

TIM is het onderwijsplatform van Fedecom Academy, Friesland College, Aventus en Aeres Tech en staat voor:
Talent & Technologie
Innovatie & ICT
Mobiliteit & Mechanisatie
Aan het laden
Aan het laden