AUTOMATISCH VOEREN INNOVADO

Geautomatiseerd ruwvoer verstrekken is tegenwoordig geen unieke bedrijvigheid meer op het boerenerf. Het automatisch voersysteem van Schuitemaker, de Innovado, gaat hierin verder. Volledig geautomatiseerd ruwvoer verstrekken rechtstreeks van de kuil naar de koe.

 

Direct van kuil naar koe

De Innovado rijdt zelfstandig naar de kuil, snijdt het voer, houdt automatisch de kuilen schoon, mengt, rijdt naar de stal en voert, schuift het voer in de voergang aan en rijdt weer naar de kuil zonder dat daar een chauffeur bij nodig is.

De route van de machine in de stal wordt bepaald door transponders, buiten de stal zet hij zijn koers op basis van RTK-GPS.

 

Veiligheid

De Innovado is voorzien van sensoren die constant de omgeving scannen (SiS-Scanners). Objecten die zich op de route van de Innovado bevinden, zullen ruim op tijd gedetecteerd worden door de SiS-Scanners, waardoor de Innovado acuut stopt.

 

Structuur behouden

Uitsnijden en laden gebeurt door een uniek uitkuilsysteem. Het laadsysteem met snijmes (geen frees) zorgt voor behoud van de structuur. Het snijmes voorkomt oververhitting van het voer tijdens het laden in de sleufsilo.

 

Mengkuip

De mengkuip met een inhoud van 8m3 is voorzien van twee verticale vijzels en een weegsysteem. Het laden van verschillende voersoorten gebeurt in een optimale volgorde. Het mengen begint tijdens het laden, zodat dit een laag vermogen vergt. Kort mengen zorgt voor een luchtig en goed gemengd rantsoen met behoud van structuur.

 

Dwarsafvoerband

De Schuitemaker Innovado is voorzien van een hydraulisch aangedreven dwarsafvoerband. De machine berekent hoeveel kilo voer per strekkende meter uitgedoseerd moet worden. Het voer kan aan beide zijden van de machine gelost worden.

Meer informatie?

Bel naar:
+31 (0)50 30 49 141
Aan het laden
Aan het laden