GEA - Stalling van jongvee


Voor een succesvolle melkproductie op lange termijn moet jongvee met de grootste zorg en toewijding worden grootgebracht. De basiselementen om een dier met succes groot te brengen, worden gevormd door een initiële investering in accomodatie en zorg, van het pasgeboren kalf tot een geslachtsrijpe vaars.
Aan het laden
Aan het laden