FarmFacts - AO Precisielandbouw


AO Precisielandbouw maakt het mogelijk ieder perceel of deeloppervlakte apart te voorzien in de behoefte. Geen enkel perceel is gelijk en heeft dezelfde opbrengstpotentie. Deze zones in kaart brengen, definiëren en aanpakken verbetert het bedrijfsproces en optimaliseert de opbrengsten.
De precisielandbouwsoftware is de basis voor een gedifferentieerde en efficiënt beheer van uw landbouwgronden.

Sensordata, GPS, satelliet of opbrengstkaarten? Met de AO Precisielandbouwsoftware is deze data de basis voor uw besluitvorming. Aan de hand van deze gegevens kunt u een taakkaart opstellen voor plaatsspecifieke bewerking.
Werken met taakkaarten vermindert het gebruik van mineralen en of bestrijdingsmiddelen, wat de milieudruk verlaagt en de kosten optimaliseert.

Kenmerken van het programma:

- Geografische analyse van sterke en zwakke plekken in uw perceel.
- Verwerken van bodemanalyses (incl. coördinaten).
- Het maken van taakkaarten op basis van sensordata of handmatig.
- Directe koppeling met de boordcomputer, smartphone of tablet.
- Bewerken van TalkingFields basiskaarten.
- Verwerken van sensordata (bv Veris scan of Isaria sensor).
- Rijpaden beheer.
- Evaluatie van opbrengstanalyses.
- Exacte berekening van de benodigde bedrijfsmiddelen.


Meer informatie?

Bel naar:
+31 (0)6 53 84 05 17
Aan het laden
Aan het laden